ZINTEGROWANY PROGRAM

PWSZ W RACIBORZU
 
O programieKursy
rozwój

Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowany Program Uczelni, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • odniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa, w tym działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych,
  • wspieranie wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

4 902 142,82 zł

wartość projektu

4 755 078,32 zł

dofinansowanie projektu

20

Kursów dla studentów

Blog

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

nabór na szkolenie ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

Zapraszamy studentów II i III roku kierunków pedagogicznych na ostatnie szkolenie z cyklu ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA zaczynamy 8 maja o godzinie 11.30 Program kursu przygotowuje studentów do prowadzenia w przyszłości zajęć z grupami dziecięco-młodzieżowymi, na...

szkolenie z zakresu fotowoltaiki

Zapraszamy na Szkolenie z zakresu fotowoltaiki oraz przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Program URE G1, G2, G3 - E (eksploatacja) W RAMACH projektu PN.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU” SZKOLENIE...

nabór na szkolenie TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH STUDENTÓW II i III ROKU STUDIÓW LICENCJALICH Z KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH na bezpłatne szkolenie TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU zaczynamy 28.05.2021 o godzinie 16.00  Cele szkolenia: poznanie technik pamięciowych i ich wykorzystania w codziennej...

nabór na bezpłatne szkolenie PRINCE2 FOUNDATION

Zapraszamy studentów II oraz III roku wszystkich kierunków na akredytowane  bezpłatne 32-godzinne szkolenie PRINCE 2 FOUNDATION2 w ramach projektu pn. „Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu”. Termin szkolenia: 15.02.2021; 16.02.2021; 17.02.2021; 18.02.2021 godz....

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Czerwiec, 2024

No Events

PWSZ

Biuro projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz

Kontakt

X