Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie kwalifikacyjnym „Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych oraz rezydent biur podróży”

Lp. Nr indeksu
1 15356
2 15672
3 15667
4 15093
5 14761
6 14757
7 14774
8 15655
9 15647
10 15649
11 15646
12 15380
X