Szkolenia – pracownicy PWSZ

SZKOLENIA
NAUCZYCIELE AKADEMICCY I PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI[1]

1.      KURS DORADCY ZAWODOWEGO – 160 h w formule blended-learningu.
1 edycja od 01.02.2019 do 31.05.2019
1 osoba

ABK

2.      KURS TRENERA WARSZTATU – 160 h w formule blended-learningu.
1 edycja od 01.02.2019 do 31.07.2019
2 osoby

ABK i AIP

3.      Szkolenie z zakresu wykorzystania techniki design-thinking i uczenia poprzez doświadczenie -24 h. 1 edycja 01.02.2019 do 31.03.2019 12 osób

nauczyciele akademiccy wszystkich kierunków

4.      Warsztat WYKORZYSTYWANIE PROGRAMÓW I NARZĘDZI DO OPRACOWANIA TREŚCI DYDAKTYCZNYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. PREZI STOPIEŃ PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY”– 14 h. 1 edycja od 01.04.2019 do 31.05.2019 12 osób

nauczyciele akademiccy wszystkich kierunków

5.      SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIE PAKIETU WSPOMAGAJĄCEGO INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM „DIGITAL ILLUSTRATION – TECHNIKI DIGITAL PAINTING ORAZ VECTOR ART.” 16 h
1 edycja od 01.11.2018 do 31.12.2018
2 osoby

nauczyciele akademiccy kierunku edukacja artystyczna

6.      SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIE PAKIETU WSPOMAGAJĄCEGO INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM CEPHD Certyfied European Passive House Designer – certyfikowane szkolenie org. Przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. 86 h
1 edycja od 01.01.2019 do 30.06.2019
4 osoby

nauczyciele akademiccy kierunku architektura

7.      SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA PAKIETU WSPOMAGAJĄCEGO INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM „AutoCAD” 45 godzin.
1 edycja od 01.10.2019 do 31.12.2019
4 osoby

nauczyciele akademiccy kierunku architektura

8.      SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA PAKIETU WSPOMAGAJĄCEGO INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM „STATISTICA” 16 godzin.
1 edycja od  01.01.2019 do 31.03.2019
4 osoby

nauczyciele akademiccy wszystkich kierunków

9.      SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA PAKIETU WSPOMAGAJĄCEGO INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM „LabVIEW”  24 godziny.
1 edycja od 01.11.2018 do 31.12.2018
4 osoby

nauczyciele akademiccy kierunku automatyka i robotyka

10.   SZKOLENIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA PAKIETU WSPOMAGAJĄCEGO INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM „MATLAB” 24 godziny.
1 edycja od 01.01.2019 do 28.02.2019
4 osoby

nauczyciele akademiccy kierunku automatyka i robotyka

11.   Szkolenie specjalistyczne dla instruktorów umiejętności komputerowych ECDL 24 godziny.
edycja od 01.10.2018 do 31.10.2018
4 osoby

nauczyciele akademiccy kierunku automatyka i robotyka

12.   Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa 56 godzin.
1 edycja od 19.02.2019 do 31.05.2019
3 osoby

nauczyciele akademiccy kierunku pielęgniarstwo

13.   Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu EKG 64 godziny.
1 edycja od 01.05.2019 do 31.07.2019
3 osoby

nauczyciele akademiccy kierunku pielęgniarstwo

14.   Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne. 72 godziny.
1 edycja od 01.10.2018 do 28.02.2019
5 osób

nauczyciele akademiccy kierunku pielęgniarstwo

15.   Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania”. 395 godzin.
1 edycja od 01.10.2019 do 30.06.2020
1 osoba

nauczyciele akademiccy kierunku pielęgniarstwo

16.   Program MBA dla kadry zarządzającej Executive Master of Business Administration. 724 godzin.
1 edycja 01.10.2018 do 15.10.2020
2 osoby

dla kadry zarządzającej

17.   Szkolenie ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRINCE 2 FOUNDATION & PRACTITIONER” 56 h.
1 edycja 11.2018
3 osoby

dla kadry zarządzającej ora kadry administracyjnej

18.   Szkolenie językowe. Język angielski w projektach poziom B2. 90h.
1 edycja 15.10.2018  do 30.06.2019
1 osoba

pracownicy jednostek administracyjnych

19.   Szkolenie z języka migowego 60 h.
1 edycja od 01.04.2019 do 31.05.2019
8 osób

pracownicy jednostek administracyjnych oraz nauczyciele akademiccy

[1] Podane terminy realizacji szkoleń/kursów są orientacyjne.

X