Edukacja artystyczna – lista kursów

Warsztaty - Coaching w edukacji

W ramach warsztatów zaplanowano zajęcia dla kierunku pedagogika i kierunków prowadzących specjalność nauczycielska, tj. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wychowanie fizyczne, filologia.

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu [za www.wikipedia.org]. Coaching od ponad trzydziestu lat sprawdza się w biznesie. Jednak w ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowań technikami coachingowymi wśród nauczycieli.

Coaching edukacyjny to proces szkoleniowy mający na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do nauki. Udział w warsztatach pozwoli studentom na  poznanie narzędzi coachingowych, które m.in. pozwolą:

  • wzmocnić ich umiejętności komunikacyjne,
  • zrozumieć język, zachowanie, decyzje działania uczniów,
  • umiejętnie pracować z problemami uczniów, takimi jak np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
  • poradzić sobie z brakiem motywacji uczniów do nauki,
  • pomóc przyszłemu wychowawcy zbudować trwałą relację nauczyciel – uczeń,
  • zidentyfikować i zrozumieć ludzkie zachowania i emocje.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia.
Liczba godzin: 92 h.
Uzyskanie certyfikatu: TAK

X