Automatyka i robotyka – lista kursów
Szkolenie z umiejętności komputerowych ECDL moduł CAD 2D z grupy standard S8

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Moduł z grupy standard – S8 – CAD jest dedykowany dla studentów kierunków architektura i automatyka i robotyka, zajmujących sie projektowaniem technicznym (w tym architekturą, inżynierią i konstrukcjami), pragnących certyfikować swoje umiejętności w zakresie pracy w dwóch wymiarach w środowisku CAD. Szkolenie w wymiarze 24 godz. (ostatnie spotkanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie standaryzowanego egzaminu). Więcej na stronie https://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/s8-1.pdf

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 24 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Wizyty studyjne u pracodawców branż kreatywnych (w tym usług)
Czy słyszałeś o branżach kreatywnych?
Czy wiesz jaki usługi są oferowane w ramach przemysłu kreatywnego?
Zastanawiałeś się jak się w nich pracuje?
Jakie kompetencje i umiejętności są poszukiwane przez pracodawców z tego sektora?

Jeżeli to Cię interesuje, to masz okazję to sprawdzić. Wizyta studyjna u pracodawcy daje Ci możliwość bliższego poznania zasad obowiązujących w firmie, rozmowy z pracownikami i poznania środowiska pracy.

W ramach wizyt studyjnych zaplanowano warsztaty prowadzone przez pracodawców branż usługowych w formie CASE STADY (studium przypadku). Celem zadania jest zapoznanie się:

  • ze specyficznymi rozwiązaniami problemów,
  • warunkami funkcjonowania podmiotów
  • oraz istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach z konkretnych branż.

Formy pracy: warsztaty
Liczba godzin: 24 h

Szkolenie w zakresie fotowoltaiki i uprawnień energetycznych
X