Turystyka i rekreacja – lista kursów

Kurs kwalifikacyjny „Umiejętność identyfikacji produktu turystycznego i związanych z nim zagadnień kulturowych i historycznych na przykładzie Czech”

Kursem zostaną objęci studenci kierunku turystyka i rekreacja. Kurs został podzielony na dwa panele: teoretyczny (15h) oraz praktyczny realizowany z pracodawcą (6 dni). Łącznie zajęcia obejmują 8 dni szkoleniowych tj. 63 h.

Zajęcia teoretyczne swym zakresem obejmą zagadnienia z zakresu turystyki, jej rodzaje. Przedstawiony zostanie rys kulturowy oraz historyczny Republiki Czeskiej.

Drugą częścią kursu będą zajęcia praktyczne realizowane z pracodawcą (biurem podróży funkcjonującym na rynku od wielu lat) w formie CASE STUDY. Zaplanowano 3 wycieczki do Czech, w trakcie których studenci poznają specyfikę pracy pilota i przewodnika wycieczek, zapoznają się z kulturą, historią i geografią Czech oraz będą doskonałym źródłem wiedzy od praktyków (jak przygotować się do obsługi turystów, jak zidentyfikować potrzeby grupy, jak ją obsługiwać, na co zwracać uwagę w czasie wycieczki itd.). Wycieczki obejmować będą następujące destynacje: Praga – 2 dni, Morawy Południowe – 2 dni, Królestwo Wołoskie i Morawski Kras – 2 dni. Zdecydowano się na wybór Republiki Czeskiej oraz tych konkretnych miejsc ze względu na to, iż Racibórz leży w bardzo bliskiej odległości od granicy z Czechami. Zaproponowane miejsca są trzema najważniejszymi destynacjami turystycznymi dla Polaków. Każdy z nich ma swoją specyfikę, różni się od siebie historycznie, kulturowo oraz turystycznie. Architektura czeska, historia Żydów czeskich, kultura góralska, największe jaskinie w Europie środkowo-wschodniej (Morawski Kras) są niepowtarzalne i niespotykane. Ze względu na powyższe argumenty zdecydowano się na realizację tej części zadania właśnie w Republice Czeskiej.

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, metody warsztatowe, wycieczki
Liczba godzin: 63 h.
Uzyskanie certyfikatu: TAK. W ramach kursu zaplanowano walidację i certyfikację.

X