Wychowanie fizyczne – lista kursów

Kurs kwalifikacyjny pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz rezydenta biur podróży

Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny pokazują wzrost zainteresowania usługami z zakresu turystyki w Polsce w ciągu ostatnich lat.

Kurs swoją tematyką obejmuje:

 • obsługę ruchu turystycznego w praktyce,
 • zadania pilota wycieczki i rezydenta biura podróży,
 • interpretację w pracy pilota,
 • geografię turystyczną Polski i Europy,
 • historię kultury i sztuki,
 • Case study,
 • przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne,
 • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w turystyce,
 • analizę profesjonalnego zachowania podczas pracy pilota obsługującego grupę turystyczną.

 

Formy pracy: metody warsztatowe, wykład, ćwiczenia.
Liczba godzin: 90 h.
Uzyskanie certyfikatu: TAK. W ramach kursu zaplanowano walidację i certyfikację.

Kurs kwalifikacyjny animatora czasu wolnego

Kurs skierowany jest do studentów kierunku wychowanie fizyczne, dla których sport, zabawa i aktywne spędzanie czasu jest bliskie. Kurs ten jest dedykowany dla osób, które chcą wykonywać zawód animatora hotelowego pracującego z dziećmi i/lub dorosłymi. Animacja czasu wolnego jest coraz częściej postrzegana jako nowy trend w turystyce, a firmy turystyczne dostrzegają korzyści wynikające z posiadania animatora. Również goście hotelowi (dorośli i dzieci) coraz chętniej uczestniczą w zorganizowanych zajęciach.

Zakres tematyczny kursu obejmuje zajęcia:

 • animacja i animator – idea animacji, cele animacji, cechy animatora,
 • zasady zachowania w animacji,
 • psychologiczne aspekty pracy animatora,
 • metodyka prowadzenia zajęć ruchowych,
 • zasady bezpieczeństwa turystów w animacji,
 • gry i zabawy animacyjne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia, metody warsztatowe.
Liczba godzin: 16 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK. W ramach kursu zaplanowano walidację i certyfikację

Warsztaty - Coaching w edukacji

W ramach warsztatów zaplanowano zajęcia dla kierunku pedagogika i kierunków prowadzących specjalność nauczycielska, tj. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wychowanie fizyczne, filologia.

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu [za www.wikipedia.org]. Coaching od ponad trzydziestu lat sprawdza się w biznesie. Jednak w ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowań technikami coachingowymi wśród nauczycieli.

Coaching edukacyjny to proces szkoleniowy mający na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do nauki. Udział w warsztatach pozwoli studentom na  poznanie narzędzi coachingowych, które m.in. pozwolą:

 • wzmocnić ich umiejętności komunikacyjne,
 • zrozumieć język, zachowanie, decyzje działania uczniów,
 • umiejętnie pracować z problemami uczniów, takimi jak np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • poradzić sobie z brakiem motywacji uczniów do nauki,
 • pomóc przyszłemu wychowawcy zbudować trwałą relację nauczyciel – uczeń,
 • zidentyfikować i zrozumieć ludzkie zachowania i emocje.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia.
Liczba godzin: 92 h.
Uzyskanie certyfikatu: TAK

X