ZINTEGROWANY PROGRAM

PWSZ W RACIBORZU
 
O programieKursy
rozwój

Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowany Program Uczelni, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • odniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa, w tym działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych,
  • wspieranie wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

4 902 142,82 zł

wartość projektu

4 755 078,32 zł

dofinansowanie projektu

20

Kursów dla studentów

Blog

nabór na szkolenie ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

Zapraszamy studentów II i III roku kierunków pedagogicznych na ostatnie szkolenie z cyklu ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA zaczynamy 8 maja o godzinie 11.30 Program kursu przygotowuje studentów do prowadzenia w przyszłości zajęć z grupami dziecięco-młodzieżowymi, na...

szkolenie z zakresu fotowoltaiki

Zapraszamy na Szkolenie z zakresu fotowoltaiki oraz przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Program URE G1, G2, G3 - E (eksploatacja) W RAMACH projektu PN.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU” SZKOLENIE...

nabór na szkolenie TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH STUDENTÓW II i III ROKU STUDIÓW LICENCJALICH Z KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH na bezpłatne szkolenie TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU zaczynamy 28.05.2021 o godzinie 16.00  Cele szkolenia: poznanie technik pamięciowych i ich wykorzystania w codziennej...

Październik, 2021

No Events

PWSZ

Biuro projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz

Kontakt

X