ZINTEGROWANY PROGRAM

PWSZ W RACIBORZU
 
O programieKursy
rozwój

Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowany Program Uczelni, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • odniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa, w tym działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych,
  • wspieranie wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wartość projektu

Dofinansowanie projektu

20

Kursów dla studentów

Blog

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00

Sierpień, 2019

25febAll Day05augKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

04marAll Day12augKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

11marAll Day19augKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

18marAll Day26augKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

25marAll Day02sepKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

01aprAll Day09sepKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

08aprAll Day16sepKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

15aprAll Day23sepKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

22aprAll Day30sepKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

29aprAll Day07octKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

06mayAll Day14octKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

13mayAll Day21octKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

20mayAll Day28octKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

27mayAll Day04novKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

03junAll Day11novKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

10junAll Day18novKURS JĘZYK ANGIELSKI POZIOM C 1 - zajęcia

PWSZ

Biuro projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz

Kontakt

X