ogłaszamy otwarty nabór studentów  drugiego i trzeciego roku na bezpłatne 30-godzinne warsztaty Negocjacje z elementami programowania neurolingwistycznego (NLP) Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną zajęcia będą realizowane on-line....

PILOT WYCIECZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ORAZ REZYDENT BIUR PODRÓŻYHarmonogram zajęć  aktulizacja 10.11.2020 ECDL ADVANCED A1 – MS WORD  HARMONOGRAM ZAJĘĆ aktualizacja 10.11.2020 ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA Harmonogram zajęć    aktualizacja...
X