Zapraszamy studentów drugiego , trzeciego i czwartego roku (studia licencjackie i inżynierskie) na bezpłatne warsztaty

 

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Zajęcia będą zorganizowane w formie stacjonarnej.

Plan zajęć dla grupy znajduje się  TUTAJ

Uczestnikiem szkolenia może być student, który prześle na adres mailowy biuro@zintegrowanyprogram.pl komplet dokumentów – skan (w tytule prosimy o wpisanie warsztaty AUTOPREZENTACJA) lub dostarczy do działu praktyk gab. 235

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie wszystkich załączników znajdujących się poniżej w kolorze

ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4
HARMONOGRAM SZKOLENIA

X