Zapraszamy wszystkich studentów drugiego i trzeciego roku (studia licencjackie) na ostatnią edycję bezpłatnych warsztatów pn.

Negocjacje z elementami programowania neurolingwistycznego

Zajęcia będą zorganizowane w formie zajęć on-line

Plan zajęć dla grupy znajduje się  TUTAJ

Uczestnikiem szkolenia może być student, który prześle na adres mailowy biuro@zintegrowanyprogram.pl komplet dokumentów – skan (w tytule prosimy o wpisanie kurs NEGOCJACJE GR. 6) lub dostarczy do działu praktyk gab. 235

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie wszystkich załączników znajdujących się poniżej

załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
harmonogram zajęć

X