KURSY

Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu

kursy

Kursy dla studentów

– SZKOLENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWE ECDL MODUŁ Z GRUPY ADVANCED A1+A2+A4
– WARSZTATY – AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
– SZKOLENIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRINCE2-FOUNDATION
– GRA SYMULACYJNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE U PRACODAWCÓW

– DZIEŃ KARIERY STUDENTA PWSZ CASE STUDY
– WARSZTATY „MÓJ WŁASNY BIZNES”
– WARSZTATY NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI NPL
– WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW BRANZ KREATYWNYCH W TYM USŁUG
– PROGRAM ENDORSED BY ECDL FUNDATION e-URZĘDNIK
– KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU  BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (POZIOM HIGHER)*
– KURS „ANGIELSKI W BIZNESIE” (POZIOM B2)*
– SZKOLENIE Z OBSŁUGI KOMPUTEROWYCH NARZĘDZI CAT  (COMPUTER ASSISTED/ AIDED TRANSLATION)
– TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU ORTOGRAFII,  METODY SŁOWNO-PLASTYCZNE
– WARSZTATY -COACHING W EDUKACJI
– KURS ARTETERAPII DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ
– KURS ANIMATORA CZASU WOLNEGO
– KURS PILOTA WYCIECZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH  ORAZ REZYDENTA BIUR PODRÓŻY
– KURS „UMIEJĘTNOŚĆ IDENTYFIKACJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  I ZWIĄZANYCH Z NIMI ZAGADNIEŃ KULTUROWYCH I HISTORYCZNYCH NP. CZECH”
– KURS ZAWODOWY- OCHRONA BUDYNKÓW PRZED KOROZJA BIOLOGICZNĄ
– SZKOLENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
ECDL MODUŁ CAD 2D (Z GRUPY STANDARD S8)

*kurs w pierwszej kolejności dedykowany studentom specjalności filologia angielska, dostępny będzie również dla studentów innych kierunków, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia bilansu kompetencji na wejściu i zakwalifikowaniu w procedurze rekrutacyjnej

 

Zapisy: pokój 118,

tel. 32 415 50 20 wew. 162

PWSZ

X