Zapraszamy studentów drugiego i trzeciego roku (studia licencjackie) KIERUNKU ADMINISTRACJA oraz BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA na bezpłatne CERTYFIKOWANE szkolenie pn.

ECDL Foundation e-Urzędnik

Opis szkolenia
Szkolenie przygotowuje przyszłych urzędników administracji publicznej do sprawnego tworzenia prostych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, przeglądania stron internetowych (e-administracja), posługiwania się pocztą elektroniczną oraz używania narzędzi do posługiwania się takimi aplikacjami jak: ePUAP, CEIDG, BIP, eWokandy, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacji organów podatkowych oraz innych serwisów zawierających bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do codziennej pracy w urzędzie, zarówno pod względem biegłej obsługi komputera, jak również wykorzystania narzędzi związanych z e-administracją.
W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność wykorzystywania przydatnych serwisów i narzędzi internetowych, które mogą być pomocne w codziennej pracy.

Szkolenie kończy się egzaminem EPP e-Urzędnik i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile.

Zajęcia będą zorganizowane w formie zajęć on-line.

Plan zajęć dla grupy znajduje się  TUTAJ

Uczestnikiem szkolenia może być student, który prześle na adres mailowy biuro@zintegrowanyprogram.pl komplet dokumentów – skan (w tytule prosimy o wpisanie warsztaty ECDL) lub dostarczy do działu praktyk gab. 235

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie wszystkich załączników znajdujących się poniżej

załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 harmonogram szkolenia

 

X