Zapraszamy wszystkich studentów drugiego i trzeciego roku (studia licencjackie) na ostatnią edycję bezpłatnego kursu kwalifikacyjnego pn.

UMIEJĘTNOŚĆ INDENTYFIKACJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
I ZWIĄZANYCH Z NIM ZAGADNIEŃ KULTUROWYCH
I HISTORYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZECH. 

Zajęcia będą zorganizowane w formie wykładów zdalnych oraz trzech dwudniowych wyjazdów (Morawy, Praga, Morawski Kras). Szczegóły plan znajduje się w TUTAJ.

 

Uczestnikiem szkolenia może być student, który prześle do 22.09.2021 r. na adres mailowy biuro@zintegrowanyprogram.pl komplet dokumentów – skan (w tytule prosimy o wpisanie „szkolenie UMIEJĘTNOŚĆ IDENTYFIKACJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO”).

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie wszystkich załączników znajdujących się poniżej

załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4

X