Zapraszamy studentów II oraz III roku wszystkich kierunków na akredytowane  bezpłatne 32-godzinne szkolenie

PRINCE 2 FOUNDATION2

w ramach projektu pn. „Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu”.

Termin szkolenia: 15.02.2021; 16.02.2021; 17.02.2021; 18.02.2021
godz. 16.00-19.00. Szkolenie on – line na platformie ZOOM

Wypełniony formularz zgłoszeniowy pobierz  należy wydrukować w kolorze, wypełnić i przesłać skan (tylko plik PDF nie JPG) na adres biuro@zintegrowanyprogram.pl

opis szkolenia

Szkolenie jest realizowane w ramach Projektu „ Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

X