ZAPRASZAMY STUDENTÓW PWSZ w RACIBORZU
II i III roku (studia licencjackie)
lub III i IV roku (studia inżynierskie)

na
BEZPŁATNY CERTYFIKOWANY

MODUŁ ECDL ADVANCED A1 – ZAAWANSOWANE PRZETWARZANIE TEKSTÓW (WORD)

lub

MODUŁ ECDL ADVANCED A2 – ZAAWANSOWANE ARKUSZE KALKULACYJNE (EXCEL)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma CERTYFIKAT ECDL.

Czym jest ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • umiejętność edycji, formatowania , analizy i zapisu danych w trakcie pisania pracy licencjackiej,
  • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

UWAGA. Można wziąć udział tylko w jednym module.

 

 

 

W załączeniu dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogram zajęć. Warunkiem udziału w kursie jest dostarczenie wypełnionych dokumentów do biura projektu. Dokumenty należy wydrukować wypełnić i przesłać skan (tylko plik PDF nie JPG) na adres : biuro@zintegrowanyprogram.pl

Prosimy o czytelne wypełnienie dokumentów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na daty i podpisy ( UWAGA. zał. 4 RODO podpis na str. 3 i 4).

harmonogram zajęć EXCEL
harmonogram zajęć WORD

formularz wyboru szkolenia
formularz zgłoszeniowy
deklaracja uczestnictwa
formularz RODO

aktualizacja 06-05-2021

X