ZAPRASZAMY WSZYSTKICH STUDENTÓW II i III ROKU STUDIÓW LICENCJALICH Z KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH

na bezpłatne szkolenie
TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU

zaczynamy 28.05.2021 o godzinie 16.00 

Cele szkolenia:

  • poznanie technik pamięciowych i ich wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi
  • trening kreatywności
  • metody aktywizujące
  • wzmocnienie kompetencji w zakresie nauki szybkiego czytania, poprawy tempa czytania u dzieci

kontakt:
agnieszka.hajduczek@pwsz.raciborz.edu.pl
bozena.olchawa@pwsz.raciborz.edu.pl

Warunkiem udziału w kursie jest dostarczenie wypełnionych dokumentów do biura projektu. Dokumenty należy wydrukować wypełnić i przesłać skan (tylko plik PDF nie JPG) na adres : biuro@zintegrowanyprogram.pl

DO POBRANIA:
harmonogram zajęć
wybór szkolenia
formularz zgłoszeniowy
deklaracja uczestnictwa
deklaracja RODO (należy podpisać na str. 3 i 4)

X