ogłaszamy otwarty nabór studentów  drugiego i trzeciego roku na bezpłatne 30-godzinne warsztaty Negocjacje z elementami programowania neurolingwistycznego (NLP) Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną zajęcia będą realizowane on-line....

PILOT WYCIECZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ORAZ REZYDENT BIUR PODRÓŻYHarmonogram zajęć  aktulizacja 10.11.2020 ECDL ADVANCED A1 – MS WORD  HARMONOGRAM ZAJĘĆ aktualizacja 10.11.2020 ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA Harmonogram zajęć    aktualizacja...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Dodatkowych zajęć praktycznych realizowanych w formie projektu we współpracy z pracodawcami

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Dodatkowych zajęć praktycznych realizowanych w formie projektu we współpracy z pracodawcami, Prosimy o zapoznanie się z zaproszeniem...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY Dotyczy projektu : „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu...
X