Druga edycja Dnia Kariery Studenta za nami. W dniu 27 stycznia 2020 r. ponownie zaprosiliśmy studentów na prelekcje mogące zmienić ich przyszłość. Prelegenci dobrze „zadomowieni” na rynku pracy, z sukcesami na koncie zawodowym, w tym absolwenci naszej Uczelni, zaprezentowali swoje ścieżki kariery. Podobnie jak pierwsze – pionierskie – spotkanie w ramach tej tematyki, druga edycja okazała się sporym sukcesem. Zjawisko to pokazuje, że studenci PWSZ w Raciborzu aktywnie interesują się rynkiem pracy w otoczeniu Uczelni, śledzą jego dynamiczne zmiany i z namysłem i wyprzedzeniem planują karierę po studiach.

 

Dzień Kariery Studenta został zorganizowany w ramach projektu POWER, pt. „Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu”. Jego najważniejszą ideą jest powiązanie Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pokazanie potencjału rynku pracy oraz możliwych ścieżek kariery w zmiennym otoczeniu. Dla studentów jest to znakomita okazja do zdobycia informacji od osób, które odniosły zawodowy sukces i chętnie dzielą się konkretami. Na własnych przykładach pokazują, w jaki sposób zaistnieć jako pracownik, realizując przy okazji swoje zainteresowania i marzenia.

 

Pan Adrian Skaba, absolwent kierunku Automatyka i robotyka naszej Uczelni, aktualnie pracownik firmy i-Future, zaprezentował temat: „Smart Home – Automatyka i robotyka w każdym domu”. Prelegent ciekawie opowiedział o najnowszych tendencjach w zakresie automatyki w domu mieszkalnym, a także zaprosił zainteresowanych do współpracy w ramach staży czy praktyk. Oferta skierowana była do studentów automatyki i robotyki oraz architektury.

 

 

Każda edycja Dnia Kariery Studenta zawiera prelekcję przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, w tym roku zaproszenie przyjęła pani Jolanta Kołacz, doradca zawodowy w PUP w Raciborzu, która opowiedziała, w jaki sposób należy rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zaakcentowała wyraźnie zmiany notowane przez PUP w podejściu do rozpoczęcia kariery zawodowej.

 

 

Chwytliwy temat:  „Rób co kochasz, a nie będziesz pracować ani dnia w swoim życiu” przedstawił pan Jakub Woźniak, redaktor naczelny rozpoznawalnego ogólnopolskiego portalu „Tricity News”. Prelekcja, skierowana do studentów kierunków humanistycznych i społecznych, była opowieścią o łączeniu zainteresowań, pasji i pracy. Z dużym zaangażowaniem i swadą prowadzący opowiedział o swojej ścieżce kariery, zwracając uwagę na aspekty realizowania hobby podczas pracy, a także zaprosił studentów do współpracy.

 

 

Druga edycja Dnia Kariery Studenta pokazała wyraźnie, że istnieje duże zainteresowanie inicjatywami tego typu w naszej Uczelni. Dynamiczne otoczenie raciborskiej PWSZ jest bez wątpienia ciekawym środowiskiem z wieloma możliwościami i dużym potencjałem, jest jednak także sporym wyzwaniem z wieloma znakami zapytania. Aby stawić mu czoła, potrzebne jest know-how i zaangażowanie własne, a w jaki sposób je zdobyć, pokazujemy na Dniach Kariery.

 

Dziękując wszystkim nauczycielom akademickim za wsparcie, a studentom za obecność, już dziś zapraszamy wszystkich na kolejne edycje Dni Kariery. Warto skorzystać z tego zaproszenia, bo udział w warsztatach nic nie kosztuje, a może zmienić życie…

 

X