Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu,

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00

 

 

 

Zadanie:

 

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstu, A2 – zaawansowane przetwarzanie, A4 – zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna). Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  X 2019 – XII 2020

Zakres: 8 grup studenckich po 12 osób

 

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych CAD 2D, ECDL moduł z grupy standard s8. Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  X 2019 – XII 2020

Zakres: 3 grupy studenckie po 10 osób

 

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych Program Endorsed by ECDL FOUNDATION e-Urzędnik. Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  X 2019 – XII 2020

Zakres: 5 grup studenckich po 10 osób

 

 

Cel:

 

Wsparcie studentów PWSZ w Raciborzu w uzyskaniu kompetencji Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i przygotowanie do egzaminu ECDL akredytowanego przez PTI w Laboratorium Egzaminacyjnym ECDL, potwierdzającego nabyte w trakcie szkolenia kompetencje i kwalifikacje na odpowiednim poziomie.

 

Wymagania:

 

  1. a) kandydat/kandydatka posiadania uprawnienia do wykonywania określonej czynności oraz posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych oraz uprawnienia egzaminatora ECDL nadane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w porozumieniu z Polskim Biurem ECDL w Warszawie ( ul. Solec 38/103, 00-394 Warszawa),

 

  1. b) kandydat/kandydatka, który/która deklaruje chęć przeprowadzeniu szkolenia, jest zatrudniony/-a jako nauczyciel akademicki w PWSZ w Raciborzu, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w PWSZ w Raciborzu, w Sekcji Spraw Osobowych, w terminie do dnia 10 października 2019 r.

X