Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu,

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00

 

Zadanie:

 

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstu, A2 – zaawansowane przetwarzanie, A4 – zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna). Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  01.01.2021 r. – 31.05.2021 r.

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych CAD 2D, ECDL moduł z grupy standard s8. Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  01.01.2021 r. – 31.05.2021 r.

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych Program Endorsed by ECDL FOUNDATION e-Urzędnik. Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  01.01.2021 r. – 31.05.2021 r.

Cel:

Wsparcie studentów PWSZ w Raciborzu w uzyskaniu kompetencji Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i przygotowanie do egzaminu ECDL akredytowanego przez PTI w Laboratorium Egzaminacyjnym ECDL, potwierdzającego nabyte w trakcie szkolenia kompetencje i kwalifikacje na odpowiednim poziomie.

 

Wymagania:

 a) kandydat/kandydatka posiadania uprawnienia do wykonywania określonej czynności oraz posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych oraz uprawnienia egzaminatora ECDL nadane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w porozumieniu z Polskim Biurem ECDL w Warszawie ( ul. Solec 38/103, 00-394 Warszawa),

b) kandydat/kandydatka, który/która deklaruje chęć przeprowadzeniu szkolenia, jest zatrudniona jako nauczyciel akademicki w PWSZ w Raciborzu, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w PWSZ w Raciborzu, w Biurze Spraw Osobowych, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r., do godz. 14.00.

X