Zapraszamy studentów II i III roku kierunku pedagogika na bezpłatne 16-godzinne szkolenie pn.:

TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU ORTOGRAFII. METODY SŁOWNO-PLASTYCZNE
w ramach projektu pn. „Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu”.

Cele szkolenia:
+ poznanie technik pamięciowych i ich wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi
+ trening kreatywności
+ metody aktywizujące
+ wzmocnienie kompetencji w zakresie nauki szybkiego czytania, poprawy tempa czytania u dzieci

Data szkolenia: 19.02.2021; 26.02.2021; 12.03.2021; 19.03.2021
godz. 16.00-19.00 na platformie MicrosoftTeams

KONTAKT:
DZIAŁ PLANOWANIA 415 50 20 WEW. 144; agnieszka.hajduczek@pwsz.raciborz.edu.pl
DZIAŁ PRAKTYK 415 50 20 WEW. 162; bozena.olchawa@pwsz.raciborz.edu.pl
BIURO@ZINTEGROWANYPROGRAM.PL

 

 

X