Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00

Zadanie: Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstu, A2- zaawansowane przetwarzanie, A4- zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna). Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskaniu...
X