Zadanie:

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstu, A2- zaawansowane przetwarzanie, A4- zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna). Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskaniu certyfikatu ecdl (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  V – VI 2019, X – XII 2019, X – XII 2020

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych CAD 2D, ECDL moduł z grupy standard s8. Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskaniu certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  V – VI 2019, X – XII 2019, X – XII 2020

  1. Przeprowadzenie szkolenia z umiejętności komputerowych Program Endorsed by ECDL FOUNDATION e-Urzędnik. Szkolenie przygotowujące do egzaminu i uzyskaniu certyfikatu ecdl (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

Okres realizacji:  V – VI 2019, X – XII 2019, X – XII 2021

 

Cel:

Wsparcie studentów PWSZ w Raciborzu w uzyskaniu kompetencji Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i przygotowanie do egzaminu ECDL akredytowanego przez PTI w Laboratorium Egzaminacyjnym ECDL, potwierdzającego nabyte w trakcie szkolenia kompetencje i kwalifikacje na odpowiednim poziomie.

 

Wymagania:

a) kandydat/kandydatka posiada uprawnienia do wykonywania określonej czynności oraz posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych oraz uprawnienia egzaminatora ECDL nadane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w porozumieniu z Polskim Biurem ECDL w Warszawie ( ul. Solec 38/103, 00-394 Warszawa),

b) kandydat/kandydatka, który/która deklaruje chęć przeprowadzeniu szkolenia, jest zatrudniona jako nauczyciel akademicki w PWSZ w Raciborzu, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w PWSZ w Raciborzu, w Sekcji Spraw Osobowych, w terminie do dnia 20 maja 2019 r., do godz. 14.00.

X