Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00

Zadanie: PRZEPROWADZENIE USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO obejmującego: udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o ofercie...
X