Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY Dotyczy projektu : „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu...
X