Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
ogłasza otwarty nabór studentów  drugiegotrzeciego roku kierunku turystyka i rekreacja  oraz wychowanie fizyczne na bezpłatny kurs kwalifikacyjny

 
Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych oraz rezydent biur podróży


Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną zajęcia będą realizowane w systemie hybrydowym lub on-line.

zapisy:
DZIAŁ PRAKTYK (p0k. 235)
DZIAŁ PLANOWANIA (pok. 109)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
X