Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Raciborzu ogłasza otwarty nabór studentów  drugiegotrzeciego roku kierunku PEDAGOGIKA
na bezpłatny kurs

 ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

w ramach  projektu
PN.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU”.

Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną zajęcia będą realizowane w weekendy w systemie hybrydowym.

zapisy:
DZIAŁ PRAKTYK (p0k. 235)
DZIAŁ PLANOWANIA (pok. 109)

DO POBRANIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO POBRANIA: OGŁOSZENIE

X