Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Raciborzu ogłasza otwarty nabór studentów trzeciego i czwartego roku kierunku ARCHITEKTURA na szkolenie

Ochrona budynków przed korozją biologiczną

w ramach projektu „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU”.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO 235 (DZIAŁ PRAKTYK) LUB 109 (DZIAŁ PLANOWANIA)

X