W związku z wydaniem pozytywnej opinii  Instytucji Pośredniczącej  odnośnie prowadzenia zajęć on-line informujemy,  iż Zespół Projektowy uruchomia nabór na kurs
ANIMATOR CZASU WOLNEGO.

Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do studentów II i III roku

Liczba godzin dydaktycznych – 16
Termin: 24.04.2020 – 29.04.2020
Zajęcia będą prowadzone on-line POBIERZ HARMONOGRAM

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy biuro@zintegrowanyprogram.pl
W treści maila wystarczy napisać swoje imię i nazwisko oraz rok i kierunek/specjalność studiów do 22.04.2020.

X