Lista osób zakwalifikowanych na kurs kurs kwalifikacyjny Umiejętność identyfikacji produktu turystycznego i związanych z nim zagadniaeń kulturowych i historycznych na przykładzie Czech:

L.p. nr indeksu
1 14976
2 14505
3 14412
4 14974
5 14970
6 14986
7 14722
8 14237
9 14977
10 14982
11 14246
12 14232
X