Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  Raciborzu ogłasza otwarty nabór studentów  II oraz III roku kierunku PEDAGOGIKA

na 60-godzinny kurs

ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

 

w ramach projektu pn.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU”

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pokoju 118 (sekcja praktyk) lub 109 (sekcja planowania)

X