Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  Raciborzu ogłasza otwarty nabór studentów  II, III oraz IV roku kierunku Automatyka i robotyka

na 24-godzinne

szkolenie umiejętności komputerowych ECDL CAD 2D moduł z grupy S8

w ramach projektu pn.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU”

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pokoju 118 (sekcja praktyk) lub 109 (sekcja

X