Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  Raciborzu ogłasza otwarty nabór studentów II oraz III roku wszystkich kierunków

na 90-godzinny

kurs przygotowujący do egzaminu Business English Certificate na poziomie B2

w ramach projektu pn.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU”

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pokoju 118 (sekcja praktyk) lub 109 (sekcja planowania).

X