Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Raciborzu ogłasza nabór studentów II  oraz  III roku kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na 63-godzinny bezpłatny Kurs kwalifikacyjny „Umiejętność identyfikacji produktu turystycznego i związanych z nim
zagadnień kulturowych
i historycznych na przykładzie Czech”
w ramach projektu pn. „Zintegrowany program
w PWSZ w Raciborzu”.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY
DO SEKCJI PRAKTYK (POK. 118) LUB DO SEKCJI PLANOWANIA (POK. 109).

X