Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza nabór studentów II  oraz  III roku kierunku wychowanie fizyczne na 90-godzinny bezpłatny kurs kwalifikacyjny pilota wycieczek krajowych
i zagranicznych oraz rezydenta biur podróży
w ramach projektu pn. „Zintegrowany program
w PWSZ w Raciborzu”.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY
DO SEKCJI PRAKTYK (POK. 118) LUB DO SEKCJI PLANOWANIA (POK. 109).

X