Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  Raciborzu ogłasza otwarty nabór studentów  drugiego i trzeciego kierunków ARCHITEKTURA oraz AUTOMATYKA I ROBOTYKA na 24-godzinne szkolenie z umiejętności komputerowych ECDL moduł CAD 2D z grupy standard S8
w ramach  projektu pn.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 118 (sekcja praktyk) lub 109 (sekcja planowania).

Termin składania podań upływa  26 kwietnia 2019 r.

Przewidywany termin realizacji szkolenia: maj-czerwiec 2019

X