„TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU ORTOGRAFII. METODY SŁOWNO-PLASTYCZNE” – nabór na szkolenie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza otwarty nabór studentów  drugiego i trzeciego roku kierunku FILOLOGIA i PEDAGOGIKA NA SZKOLENIE „TECHNIKI PAMIĘCIOWE W NAUCZANIU ORTOGRAFII. METODY SŁOWNO-PLASTYCZNE” W RAMACH  projektu PN.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU”.

Więcej na stronie www.zintegrowanyprogram.pl

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO pok. 118 (DZIAŁ PRAKTYK) LUB pok.109 (DZIAŁ PLANOWANIA).

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ UPŁYWA 25 STYCZNIA 2019 R.

X