PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU OGŁASZA OTWARTY NABÓR STUDENTÓW  DRUGIEGO I TRZECIEGO ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW NA WARSZTATY „MÓJ WŁASNY BIZNES”
W RAMACH  PROJEKTU PN.: „ZINTEGROWANY PROGRAM PWSZ W RACIBORZU”.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO POK. 118 (DZIAŁ PRAKTYK) LUB POK.109 (DZIAŁ PLANOWANIA).

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ UPŁYWA 18 STYCZNIA 2019 r.

PODANIE DO POBRANIA (prosimy wydrukować dwustronnie w kolorze)

X