Zostały OSTATNIE miejsca na  szkolenie z obsługi komputerowych narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pok. 118 (dział praktyk) lub 109 (dział planowania).

X