Konkurs dot. realizacji zadania PRZEPROWADZENIE USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu, w ramach PO WER 2014 – 2020 nie został rozstrzygnięty ze względu na braki formalne występujące w złożonych ofertach.

X