Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do
realizacji projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu 
w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

Zadanie:

PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKOWEGO “JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE” PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU JĘZYKOWEGO:

a) Cambridge B2 Business Vantage B2 (Cambridge Assessment English
w okresie od dnia 24.10.2018 r. do dnia 30.04.2021 r.,

b) Cambridge Business Higher C1 (Cambridge Assessment English)
w okresie od dnia 24.10.2018 r. do dnia 30.04.2021 r.

w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego” nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00.

Celem kursu jest wsparcie studentów PWSZ w Raciborzu w uzyskaniu kompetencji językowych “JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE” i przygotowanie do egzaminu językowego (CAE) potwierdzającego nabyte w trakcie kursu kompetencje i kwalifikacje na odpowiednim poziomie.

 

Wymagania:

–  absolwent / absolwentka filologii angielskiej zatrudniony / zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, posiadający / posiadająca wiedzę i doświadczenie pozwalające na udział w projekcie

a) w przypadku Cambridge B2 Business Vantage B2 (Cambridge Assessment English)  na stanowisku co najmniej lektora,

b) w przypadku Cambridge Business Higher C1 (Cambridge Assessment English) na stanowisku co najmniej starszego wykładowcy.

–  opracowanie autorskiego programu szkolenia wraz z efektami uczenia się, które osiągną jego  uczestnicy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w PWSZ w Raciborzu, w Sekcji Spraw Osobowych w terminie do dnia 23 października 2018 r.

 

 

X