Spotkanie organizacyjne z prowadzącym zajęcia język angielski poziom C1  odbędzie się 10.12.2018 r. o godzinie 15.00.

Obecność obowiązkowa.

X