ZINTEGROWANY PROGRAM

PWSZ W RACIBORZU
 
O programieKursy
rozwój

Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowany Program Uczelni, oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • odniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa, w tym działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych,
  • wspieranie wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wartość projektu

Dofinansowanie projektu

20

Kursów dla studentów

Blog

NAPISALI O NAS…

Za nami I edycja szkolenia „Obsługa komputerowych narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation). Przedstawiamy w kilku słowach wrażenia słuchaczy, którzy z powodzeniem zakończyli szkolenie, uzyskując certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. „Prowadzący...

Grudzień, 2018

03dec00:00WYCHOWANIE FIZYCZNE - nabór na szkolenie ANIMATOR CZASU WOLNEGO

03decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

03dec07:2707:27SPOTKANIE ORGANIZACYJNE. Język angielski poziom B2

03dec17:3018:15KURS JĘZYK ANGIELSKI Z BIZNESIE POZIOM B 2 - termin I

04dec00:00WYCHOWANIE FIZYCZNE - nabór na szkolenie ANIMATOR CZASU WOLNEGO

04decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

05dec00:00WYCHOWANIE FIZYCZNE - nabór na szkolenie ANIMATOR CZASU WOLNEGO

05decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

06dec00:00WYCHOWANIE FIZYCZNE - nabór na szkolenie ANIMATOR CZASU WOLNEGO

06decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

07dec00:00WYCHOWANIE FIZYCZNE - nabór na szkolenie ANIMATOR CZASU WOLNEGO

07decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

08dec00:00WYCHOWANIE FIZYCZNE - nabór na szkolenie ANIMATOR CZASU WOLNEGO

08decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

09decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

10decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

10dec07:2707:27SPOTKANIE ORGANIZACYJNE. Język angielski poziom C1

10dec17:3020:30KURS JĘZYK ANGIELSKI Z BIZNESIE POZIOM B 2 - termin II

11decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

12decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

13decAll DayNABÓR NA KURS ARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA STUDENTÓW PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ I EDUKACJI ELEMENTARNEJ

15decAll DayARTETERAPIA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA - zajęcia I

15decAll DayANIMATOR CZASU WOLNEGO - zajęcia I

16dec08:0014:00ANIMATOR CZASU WOLNEGO - zajęcia II

17dec17:3020:30KURS JĘZYK ANGIELSKI Z BIZNESIE POZIOM B 2 - termin III

PWSZ

Biuro projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz

Kontakt

X